Blue Zones

Op dit moment zijn er vijf regio’s in de wereld getypeerd als een Blue Zone. Op die plekken worden mensen significant ouder, en gezonder ouder. De Amerikaan Dan Buettner introduceerde de term Blue Zone enkele jaren gelden voor gebieden in de wereld waar mensen in relatief goede gezondheid bovengemiddeld oud worden. In Sardinië, Griekenland, het Japanse eiland Okinawa, Costa Rica en Loma Linda in Californië onderzocht hij de leefgewoonten van senioren en 100-plussers. Zijn meest recente onderzoek richt zich ook op de Blue Zones van geluk, want ‘gezondheid en geluk gaan hand in hand’, aldus Buettner.


De Volkskrant schreef eerder: ‘Blue Zoners’ gaan niet naar de sportschool, maar lichaamsbeweging is een natuurlijk en logisch resultaat van de manier waarop hun leven is ingericht. Honderdjarigen in Okinawa zitten niet op een stoel, maar op de vloer en gaan tientallen keren per dag door de knieën. De oude Sardijnen wonen in huizen met trappen. Elk bezoekje aan winkel, kerk of vrienden is aanleiding voor een wandelingetje. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van moderne gemakken en mechanische hulpmiddelen. Als ze een taart bakken, mixen ze het beslag met de hand en niet met een mixer. Als ze wel bewust aan lichaamsbeweging doen, dan doen ze activiteiten die ze leuk vinden; er wordt veel gewandeld en getuinierd.’


Voor verschillende regio’s lijken de beginselen van de Blue Zone een perfect ontwikkelingskader te bieden. Enkele van die beginselen op een rij: natuurlijk bewegen, een doel hebben in je leven, zo min mogelijk stress, een goede vriendenkring, gezond eten en drinken en een actief buitenleven. Het thema Blue Zone zou ook een aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief voor gemeenten en regio’s kunnen betekenen in het kader van de stikstofdepositie. Wat een Blue Zone zo interessant maakt, is de samenhangende visie waarin naoberschap een vanzelfsprekendheid is. Een Blue Zone beperkt zich niet tot wonen of toerisme alleen, maar geeft ook handvatten voor bedrijvigheid, milieu, natuur en het sociaal domein. Bovendien passen de achterliggende gedachten naadloos in dit tijdsbestek van bestuurlijke veranderingen.