Veel activiteiten

Eerder deze zomer is de ParkEntree Lounge opgeleverd. En inmiddels zijn er al veel activiteiten georganiseerd en staan er nog meer op het programma. Met, als gevolg van corona, natuurlijk steeds een beperkter aantal deelnemers dan belangstellenden.

Gefaciliteerd door de gastvrouw van Vitaal&Zo in ParkEntree waren er al zeer gezellige koffieochtenden, verschillende gezamenlijke maaltijden, een bonbon workshop en diverse overleggen over van alles en nog wat. Met de lounge als startpunt wordt regelmatig gewandeld en gefietst. Voor de komende weken staan weer verschillende wandelingen op het programma – waaronder de wekelijkse op de donderdagavond – een klaverjasavond, nog een twee workshop bonbons maken, wekelijkse yoga lessen (op een avond en een ochtend), een high-tea, een bier-experience, de burendag, een hotpot avond en nieuwe koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden. En nog meer in de planning.

Voor de bewoners van ParkEntree is er de app Ziejezo beschikbaar om in te schrijven voor activiteiten, om ruimten te reserveren in de lounge, de logeerkamer of de sportvoorzieningen daarbuiten en om consumpties te kunnen afrekenen.

De Lounge is bijna af

In het hospitalitymanagement door Vitaal&Zo in ParkEntree in Schiedam speelt de lounge een belangrijke rol. De lounge is de centrale plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en daar verschillende activiteiten zullen plaatsvinden. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de inrichting van de lounge. De horeca-banken met tafels ontbreken nog, een enkele lamp moet nog opgehangen worden, een kast geplaatst en aan de muren komt nog het een en ander aan kunst. Het meeste is inmiddels al wel gedaan. Zo zijn er een prachtige keuken, een logeerkamer, een zithoek en een scherm voor tv en presentaties. De komende week volgt de afronding, waarna op 1 augustus de lounge geopend zal worden voor de bewoners. Onze gastvrouw zal vanaf dat moment de bewoners faciliteren in van alles en meer.

Vitaal&Zo in ParkEntree Schiedam

In ParkEntree biedt Vitaal&Zo het volgende hospitalitypakket:

  • de exploitatie van gedeelde voorzieningen
  • de inzet van een hospitalitymanager
  • de conceptbewaking van ParkEntree

Alle kopers en huurders betalen verplicht een maandelijkse vergoeding voor het hospitalitypakket. Daarvoor krijgen de bewoners het gebruik van het ingerichte clubhuis met lounge (incl. tv/beamer), een semi-professionele keuken, zaalruimte, terras en wifi-netwerk. Het clubhuis biedt bovendien exclusief voor de bewoners een fitnessruimte en een logeerkamer. Op korte afstand is er voor de bewoners tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van twee tennisbanen, wellness en extra zaalruimte.

Vitaal&Zo levert een gastvrouw of gastheer voor gemiddeld 10 uur per week voor ParkEntree. Hierbij is hij/zij 2 dagdelen per week (ochtend of middag of avond) aanwezig en zet hij/zij zich daarbuiten gemiddeld 2 uur per week flexibel in (op locatie of digitaal/telefonisch op afstand).

Deze gastvrouw of gastheer coördineert en enthousiasmeert de vrijwillige inzet van bewoners voor ParkEntree, inspireert bewoners, draagt ideeën voor activiteiten aan, is waar wenselijk en mogelijk sparringpartner, reguleert en coördineert het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten door bewoners, ziet toe op een goed gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en spreekt bewoners aan wanneer zij hun verantwoordelijkheden nalaten. Ook onderhoudt hij/zij namens ParkEntree de relaties met externe partners en staat open voor nieuwe verbindingen, bemiddelt bij conflicten tussen bewoners, is eindverantwoordelijk voor een juiste content op de website van ParkEntree en is contactpersoon voor de wegbeheerder, is eerste aanspreekpunt voor bewoners bij technische zaken in en rondom huis en doorverwijzer naar de juiste persoon of instantie en houdt de administratie van het clubhuis bij.

De gastvrouw of gastheer zal ook, waar overeengekomen zelf activiteiten organiseren, partijen/diensten inschakelen t.b.v. activiteiten van bewoners, schoonmaken, technisch onderhoud verrichten en rondleidingen verzorgen.

 

De dienstverlening van Vitaal&Zo in Schiedam start medio 2017.