Mozaïek voor in de tuin

Op zaterdag 30 maart organiseerde Wilna Valkenburg samen met mozaïekatelier Stukje bij Beetje een workshop om iets moois te maken voor in de tuin. Waar deze workshop al enkele mooie tegels opleverde, willen we in de komende maanden nog een vervolg organiseren voor een ander tuin-element. Daarover later meer, maar hierbij al wel vast enkele foto’s van de dag. Het was een heel mooie en creatieve middag die prachtige materialen, enthousiasme en het samen werken aan ParkEntree fijn combineerde. Met dank aan Wilna en Marian van het atelier voor de organisatie.

Voorlopig Ontwerp-Plus voor de Tuinen

Gisteren presenteerde Jesse van Keeken van Buiten5 het VO+ (of eigenlijk een Concept Definitief Ontwerp – vaktaal :-)) voor de beide tuinen in ParkEntree. Fijn dat het ontwerp zeer positief werd ontvangen door alle aanwezigen. De idee is dat nu een uitvoerder wordt gezocht die beide tuinen min of meer tegelijk kan gaan aanleggen. Voor de uitvoering gaan we uit van september of oktober.

In het ontwerp dat nu voorligt zijn alle wensen die tijdens de vorige cocreatiesessie naar voren kwamen verwerkt. Met als resultaat: twee tuinen die tweelingen zijn en toch anders.

De gemeente Schiedam en Blauwhoed dragen zorg voor de kosten van een al heel mooie basistuin met verhardingen, drainage en beplanting. Extra elementen, zoals verlichting of meubilair zullen we vanzelfsprekend vanuit de Vereniging ParkEntree moeten bekostigen. Daarvoor plannen we op niet al te lange tijd een overleg in.

De tuin

Op 13 februari organiseerden we de tweede tuinsessie. Er volgt er nog eentje, op 2 april. Dan ligt er een definitief ontwerp. Op 13/2 toonde landschapsarchitect Jesse van Keeken van Buiten5 hoe hij om is gegaan met de input uit de eerste cocreatiesessie van december vorig jaar.

De voorkeur in december ging uit naar twee natuurlijke tuinen. Tuinen vanuit eenzelfde gedachte, maar al luisterend naar de verschillende ideeën van de bewoners is er een variatie ontstaan in ontwerp, in kleuren en in de manier waarop de paden worden aangelegd en gematerialiseerd.

Elementen die meegenomen zijn in het ontwerp zijn daarnaast ook hoogteverschillen en water(afvoer). De hoogteverschillen dragen bij aan een gevarieerd en speels ontwerp, en geven daarnaast ook ruimte voor privacy. Inkijk in de tegenoverliggende tuinen wordt daarmee bemoeilijkt. Los van de hoogteverschillen is om dezelfde redenen van privacy ook een aantal palissades in het plan opgenomen.

Klik hier om de plankaarten te zien

Klik hier om de ideeën over materialisering te zien

Tuinsessie

In december organiseerden we de eerste cocreatiesessie over de binnentuinen. Velen van jullie waren erbij, en dat leverde een keur aan ideeën die landschapsarchitect Jesse van Keeken van bureau Buiten5 goed kan gebruiken in de verdere uitwerkingen van zijn eerste scenario’s. Hij had er drie gemaakt, als basis om met elkaar op te kunnen reageren. Drie verschillende scenario’s variërend tussen een natuurlijke tuin, een ontmoetingstuin en tuinkamers met veel verschillende sferen.

De voorkeur ging min of meer unaniem uit naar een natuurlijke tuin, voor beide binnentuinen. Die tuinen mogen wel verschillen van elkaar. Op 13 februari van 16:00-19:00 zal Jesse zijn uitwerkingen voor de twee natuurlijke tuinen presenteren. We zijn benieuwd naar jullie reacties. Net als de vorige keer zal de sessie gehouden worden in het Willem Drees centrum  aan het Willem Dreeplein 1 in Schiedam. Meld je aan door hier te klikken.

Om de presentatie van Jesse van Keeken in december gaf te downloaden, klik je hier.

natuurlijke tuin
Ontmoetingstuin
Tuinkamers


Boeiende workshop mobiliteit

Zaterdag 7 juli, De Tuin van de Vier Windstreken, Rotterdam. Met ruim twintig mensen, het merendeel toekomstige bewoners van ParkEntree, zitten we lekker buiten aan een lange tafel. Uitzicht over een zonovergoten Kralingse Plas en op een projectiescherm dat Tarik Fawzi van Hely gebruikt om ons mee te nemen in een nieuwe tijd voor mobiliteit.

Hely is partner van Vitaal&Zo en zal vanaf het najaar enkele vormen van deelvervoer aanbieden in ParkEntree aan die bewoners die daar graag gebruik van willen maken. Niet geïnteresseerd in deelvervoer? Het is geen verplichting, maar vooral een extra mogelijkheid om zo optimaal mogelijk van A naar B te komen, met oog voor duurzaamheid, je portemonnee en ruimtegebruik.

Bijgevoegd is de presentatie van Hely, waarin allereerst aandacht is voor de context van deelvervoer, zoals de veranderende samenleving, het internet van dingen dat onverwachte combinaties mogelijk maakt, de vergrijzing, de trend die laat zien dat we steeds vaker van eigendom naar gebruik gaan en de verstedelijking. Interessant is ook om te weten dat de gemiddelde auto in Nederland 23 uur per dag stilstaat, maar tegelijkertijd wel geld kost en ruimte inneemt.

Ook gaat er aandacht in de presentatie uit naar enkele bevindingen uit de enquête die we hebben gehouden in ParkEntree. Zo zien we dat zo’n 56% van de toekomstige bewoners denkt geen gebruik te zullen gaan maken van deelvervoer. 44% daarentegen is geïnteresseerd, maar heeft uiteraard ook vragen over hoe en wat, waar dat deelvervoer dan gestald of geparkeerd staat, of het altijd beschikbaar is en wat de kosten zijn.

Uit de enquête blijkt ook dat de helft van de geïnteresseerden interesse heeft in een deelauto of deel-e-bike. Maar ook een elektrische auto kan op bijval rekenen, met name omdat zo’n auto in aanschaf toch best duur is. Opvallend resultaat uit de enquête is ook dat het delen met anderen van de auto die je nu al hebt niet populair is. Je bent zuinig op die auto, hebt er in geïnvesteerd en bent er aan gewend dat die auto er altijd is. En hoe zit het met eventuele schade? Niettemin is er daarmee een mooi spanningsveld tussen de veranderingen in de maatschappij die we met elkaar zien, de twijfel of deelvervoer écht iets kan bieden en de nieuwsgierigheid in zo’n nieuw product. Willem (bouwnummer 7) verwoordt het mooi: “ik denk dat wij over 5 jaar nog steeds twee auto’s hebben, maar zelfs ik zie dat dingen veranderen en dat maakt toch dat ik heel nieuwsgierig ben.”

En Henry (bouwnummer 68) geeft aan dat ”ik denk dat als ik in de stad zou wonen, ik geen eigen auto zou hebben. Bereikbaarheid wordt in de stad met auto’s steeds lastiger. En zonder auto scheelt het ook weer in wegenbelasting, verzekering en zo.” Hilde (bouwnummer 78) vult aan “In de stad vlieg je met de metro onder de grond door.“ Jeanne (bouwnummer 12) vervolgt: “wij gebruiken onze auto zo weinig, we doen bijna alles met de e-bike. Maar komt er straks dan ook een deelauto die wij met onze caravan kunnen gebruiken?”

De idee is dat er enkele deelauto’s (benzine en elektrisch) worden geplaatst in ParkEntree en mogelijk ook enkele e-bikes. Het aanbod zal in de tijd worden gemonitord, opdat flexibel kan worden aangepast aan de behoefte. Om maatwerk te kunnen leveren, vormen we een klein panel van enkele kopers die met Hely meedenkt hierover. Op dit moment heeft dit panel al drie leden. Er is nog ruimte voor één à twee anderen. Zeer geïnteresseerd? Graag even een mail naar Vitaal&Zo.

De specifieke locatie voor het deelvervoer is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Daarover later meer. Wat wel al bekend is, is dat er een app zal komen vanuit Hely die gebruikt kan worden om deelvervoer te reserveren en te gebruiken. Zie hiervoor ook de bijgevoegde presentatie. Voor wat betreft de kosten zal er een uitsplitsing komen in vaste en variabele kosten. De komende periode zal Hely in samenspraak met ons panel enkele prijsopties uitwerken en voorleggen.

Tot slot, gezien het feit dat Hely een 100% dochter is van de NS, is een aanbod van gecombineerd vervoer (deelvervoer en trein) met een bepaalde korting niet ondenkbaar.

Klik hier voor de presentatie van Hely

Klik hier voor de enquêteresultaten

Mobiliteit in ParkEntree – een idee

De ontwikkeling op het vlak van mobiliteit gaat razendsnel zo lijkt het wel. In de media is er vaak en veel aandacht voor zelfrijdende auto’s, een hyperloop trein, drones die voor vervoer zorgen en meer. Interessant, maar waarschijnlijk duurt het nog wel even voor dat soort dromen ook werkelijkheid worden. Of niet?

Echter, ook voor de korte termijn is het nadenken over onze eigen mobiliteitsvraag aan de orde van de dag. Over enkele maanden worden de eerste woningen in ParkEntree opgeleverd, en dan is bereikbaarheid van deze locatie een onderwerp van belang. Rijden we straks vooral met onze eigen auto’s naar en van ParkEntree, nemen we meestal de fiets, willen we een auto met elkaar delen, of misschien wel een elektrische deelfiets …? Wie het weet, mag het zeggen.

Tegelijkertijd speelt op landelijk niveau het thema duurzaamheid. Mogelijk kunnen we door een efficiënter gebruik van beschikbare vervoersmiddelen een bijdrage leveren aan auto-luwere steden, een verminderde CO2-uitstoot en een ander ruimtegebruik. En misschien is er ook geld te besparen door anders om te gaan met onze (gemeenschappelijke) mobiliteitsvraag.

Daarom het volgende idee: Hely nodigt ons allen uit voor een workshop over mobiliteit. Hely is een dochter-onderneming van de NS die alle vormen van deel-vervoer aanbiedt en faciliteert. Kijk hiervoor eens op www.ikwilhely.nl. Vitaal&Zo en Hely zouden desgewenst in ParkEntree kunnen zorgen voor de aanwezigheid van deel-auto’s, deel-fietsen en deel-scooters, elektrisch en niet-elektrisch. En voor een een mogelijke combinatie met een interessant openbaar vervoersaanbod. Zodat de parkeerdruk afneemt en er samen wordt gedeeld. En uiteindelijk een eigen auto misschien niet meer nodig is en er mogelijk meer buitenruimte overblijft voor andere activiteiten. Het is maar een gedachte.

Concreet, op zaterdagochtend 7 juli, van 10.30 tot 12.00 uur, organiseert Hely in Rotterdam een workshop mobiliteit. De exacte locatie volgt zsm. Maar meld je alvast aan voor de workshop via de knop hieronder en noteer de datum in je agenda. Om de workshop zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden staat een korte enquête online. We nodigen jullie graag uit om hieraan mee te doen. Klik hier voor de enquête.